Tancar

Serveis per a un Parc de primer nivell

Infraestructures

Infraestructures 5 estrelles Infraestructura elèctrica
 • Alta capacitat: 180 MVA disponibles a la subestació del propi parc + 20 MVA pel Sincrotró
 • Fiabilitat:
  • Subestació pròpia connectada a la xarxa de transport de REE (220 kV).
  • Subministrament redundant al Sincrotró (subestació+ central de poligeneració)
 • Integració amb les xarxes de distribució elèctrica preexistents a l’entorn, millorant la qualitat de servei del conjunt.

Xarxa de fred i calor 
L’estació de poligeneració i la seva xarxa de fred i calor, alimenta totes les parcel·les del parc. 
Avantatges per a les empreses: 
 1. Externalització del servei de climatització que permet a les empreses concentrar-se en el seu negoci.
 2. Reducció de la inversió inicial i menor espai físic per als equips de climatització.
 3. Reducció entorn d’un 20% dels costos d’operació i manteniment associats.
 4. Flexibilitat en cas de canvis de necessitats de demanda energètica.

Telecomunicacions
Actualment existeixen set operadors en el parc amb infraestructura pròpia i una reserva de conductes per a futurs operadors: BT, Telefónica, OrangeColtONOUfinet, XOC.

Centres de processament de dades (CPD)
3 CPD ja operatius (217 M€ de inverssió, 33.200 m2)
 

Aterrar

Serveis per aterrar
 1. Finestreta única: El Barcelona Synchrotron Park es fa càrrec de tots els processos administratius per agilitzar l’establiment de les empreses.
 2. Servei integral d’informació: El parc dóna tota la informació sobre els tràmits, lleis laborals, normatives tècniques, visats, sistemes de taxes, serveis educatius, etc.
 3. Gestió diferent del producte immobiliari amb projectes a mida: Estudi de les necessitats d’espai i requeriments tècnics del client, elaboració d’un avantprojecte a mida.
 4. Parcel·les i espais disponibles amb solucions flexibles del sòl: El parc és capaç d’adaptar la seva oferta de sòl a la demanda que facin les diferents empreses que s’hi vulguin establir.
 5. Oferta d’espais individuals o compartits: El parc disposa de 91 parcel·les de 2.100 a 36.600 m2 (total de 640.000 m2)

Créixer

Expertesa empresarial, científica i tecnològica Gràcies a la proximitat i les sinèrgies entre els actors del parc, els centres d’innovació i coneixement com el Sincrotró Alba, el PRUAB, EURECAT, Esade Creápolis, etc., posen a disposició de les empreses les seves experteses empresarial, científica i tecnològica