Tancar

Barcelona DC Cluster


El Barcelona Synchrotron Park (BSP) ja acull 4 centres de processament de dades (CPD): un d’IBM, un de T-Systems i dos de Silc Immobles representant una inversió total de 217 milions d’euros.

A banda d’aquests CPD ja operatius, el BSP ofereix 42.000 m2 de sòl especialment dissenyat per rebre altres CPD i posicionar així el parc com a lloc privilegiat d’implantació de CPD al sud d’Europa (presentació):
  • Infraestructura elèctrica de primer nivell (alta capacitat, alta fiabilitat, possibilitat d’alimentació redundant per cogeneració),
  • Infraestructura de telecomunicació de primer ordre (7 operadors amb xarxes pròpies i diversos punts d’accés),
  • Aire ambient net i clima fresc i sec compatible amb tecnologies de free-cooling,
  • Minimització de riscos (inundació, sismicitat, incendis, robatoris),
  • Minimització del cost energètic (centrals de producció de fred externalitzades).

Contacte: Carlos Dapena