Tancar
02/10/2020
Entra en funcionament la barrera hidràulica de Can Planas
El Parc de l’Alba —la zona empresarial del qual s'anomena Barcelona Synchrotron Park— preveu  una xarxa de zones verdes (la meitat de la superfície total del Parc) amb un emblemàtic corredor biològic i també una futura àrea residencial.

Un antic abocador, anomenat Can Planas, ubicat a les zones verdes del Parc, està en fase de remediació amb una primera actuació, una barrera hidràulica que ha entrat en funcionament el 23 de setembre passat.

L’abocador de Can Planas és un conjunt de cubetes d’una antiga argilera reblerta, entre les dècades dels 70 i els 90, per residus de diversa tipologia. Ocupa un total de 18 hectàrees i un volum de 2,45 milions de m3. L’any 1995, va ser clausurat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que, des d’aleshores, s’encarrega de la fase de postclausura. El document disponible aquí explica tot el seguit d’actuacions dutes a terme per fer d’aquest espai malmès, un nou i gran espai verd saludable.

Sobre la base de les actuacions proposades pels dictàmens hidrogeològic i de gasos i l’anàlisi quantitativa de riscos, l’AMB ha executat l’obra de la barrera hidràulica que ha de minimitzar l’entrada d’aigua neta subterrània a l’abocador, reduint així la sortida de lixiviats aigües avall i pel dren de Can Planas (vegeu l’esquema que il·lustra la notícia).

La proposta de funcionament de la barrera hidràulica va ser consensuada i validada per l’ACA (Agència Catalana del Agua) en una resolució disponible aquí de data 9/07/20. Aquesta resolució requereix la creació d’un grup de treball amb capacitat de decisió que supervisarà el seu bon funcionament. En formen part d’aquest grup de treball tècnics de l’AMB, l’ACA, l’ARC (Agència de Residus de Catalunya), l’Ajuntament de Cerdanyola i el propi Consorci que gestiona el Parc.

La posada en funcionament de la barrera hidràulica s’ha realitzat seguint el protocol establert i validat per l’ACA que incorpora també un protocol d’arrencada i aturada del bombament en funció dels valors mesurats dels nivells freàtics, la conductivitat elèctrica i el control analític complet de l’aigua subterrània.

Aquesta actuació és el primer pas per a la millora de l’entorn de l’abocador de Can Planas, que seguirà amb la instal·lació d’una capa de segellat superficial, entre d'altres actuacions de millora, i la posterior i definitiva implementació del Parc de la Plana del Castell. El reciclatge de sòls desenvolupant noves zones verdes en condicions de seguretat i salut per als ciutadans i el medi ambient juga un paper central en la governança sostenible del sòl com a recurs natural estratègic i es troba dintre dels objectius del 7è Programa d'Acció del Medi Ambient de la Unió Europea.
 

Més notícies

18/11/2020 El conseller Ramon Tremosa visita el sincrotró ALBA i anuncia la creació d’un fons d’inversió publicoprivat per millorar la transferència de coneixement 03/11/2020 Catalunya, capdavantera a Europa en ciències de la vida i la salut; el sincrotró Alba contribueix a aquest lideratge. 15/10/2020 El Parc de l’Alba en un projecte de l’OMS 02/10/2020 Entra en funcionament la barrera hidràulica de Can Planas 30/09/2020 SENER, l’enginyeria capdavantera del transport urbà a Mèxic 16/09/2020 Del biogàs al biometà i del biometà a la xarxa de gas: comencen les obres!
1 2 3 4 5 6