Tancar

Suport a la infraestructura verda

El Parc de l’Alba, que inclou l’àrea empresarial del BARCELONA SYNCHROTON PARK (BSP), és un parc de 340 hectàrees que para un esment especial en la conservació de la natura, la restauració ecològica i el suport a la biodiversitat.

Aquest compromís ha estat reconegut en 2016 pel segell "Business & Biodiversity" de la Comissió Europea.
 
El planejament de l’espai compta amb el BSP, una zona residencial i extenses zones verdes (190 hectàrees) amb conreus, torrents i boscos, i on es conserva un emblemàtic corredor verd de 140 hectàrees. 

El dossier complert que descriu totes les actuacions del parc en la matèria es troba d'ara endavant disponible aquí.
 

Contacte: Consol Pérez, cperez@parcdelalba.cat

El Programa d’actuacions de suport a la infraestructura verda del Parc de l’Alba s’estructura en 5 eixos (veure Dossier):

EIX 1. Restauració ecològica
 • Conservació del Corredor Verd 
 • Restauració de cursos fluvials
 • Restauració de boscos
 • Permeabilització d’infraestructures viàries
 • Restauració de sòls ocupats per antigues activitats no compatibles 

EIX 2. Aplicació de ‘Solucions basades en la natura’
 • Sistemes de drenatge naturalitzats (cunetes verdes)
 • Projecte de construcció d’una bassa de laminació naturalitzada
 • Promoure la infraestructura verda a les edificacions

EIX 3. Gestió ecològica dels espais verds i sectors pendents d’edificar
 • Manteniment de comunitats naturals i de conreus de secà, en els sectors pendents d’edificar.
 • Aplicació de pràctiques ecològiques en la jardineria i creació de refugis per afavorir ocells i altres animals que controlen plagues
 • Recuperació d’arbres singulars
 
EIX 4. Suport a l’agricultura  
 • Convenis amb pagesos per fomentar els conreus de secà (d’interès per a la biodiversitat) al corredor verd i en parcel·les no edificades.
 
EIX 5. Xarxa d’itineraris saludables i pedagògics
 • Creació d’una xarxa d’itineraris per donar a conèixer la infraestructura verda del ‘Parc de l’Alba’