Tancar

Barcelona DC Cluster


El Barcelona Synchrotron Park (BSP) ja acull 4 centres de processament de dades (CPD): un d’IBM (2012), un de T-Systems (2013, vídeo) i dos de Silc Immobles (2012 i 2015) representant una inversió total de 217 milions d’euros.

A banda d’aquests CPD ja operatius, el BSP ofereix 42.000 m2 de sòl especialment dissenyat per rebre altres CPD i posicionar així el parc com a lloc privilegiat d’implantació de CPD al sud d’Europa (presentació):
 • Infraestructura elèctrica de primer nivell (alta capacitat, alta fiabilitat, possibilitat d’alimentació redundant des de cogeneració),
 • Infraestructura de telecomunicació de primer ordre (7 operadors amb xarxes pròpies i diversos punts d’accés),
 • Aire ambient net i clima fresc i sec compatible amb tecnologies de free-cooling,
 • Minimització de riscos (inundació, sismicitat, incendis, robatoris),
 • Minimització del cost energètic (centrals de producció de fred externalitzades).
 
Dintre d'aquest marc, el BSP busca inversors per avançar amb el projecte singular de Barcelona DC Cluster (dossier aquí) que ofereix:
 • Reducció dels costos d’operació mitjançant una gestió externalitzada de les infraestructures de suport i una elevada eficiència energètica
 • Infraestructures de suport crític certificades TIER III
 • Reducció dels temps d’implantació (Time to Market)
 • Reducció dels riscos financers, mitjançant la minimització dels costos d’inversió i de desinversió
 • Maximització de la superfície de venta IT i de la densitat de potència
 • Altes modularitat i escalabilitat

Contacte: Carlos DapenaSoci tecnològic: el BSP compta amb l'assessorament tecnològic de l'empresa d’enginyeria B-Barcelona Consulting/BGC especialitzada, entre altres aspectes, en el disseny d’infraestructures de missió crítica i en l'aplicació d’estratègies d’eficiència energètica, com per exemple, en el sector dels CPD, el free cooling, la refrigeració per aigua directa a xip, entre d’altres.