Tancar

Notícies

15/03/2018
ALBA renova la seva línia!
El sincrotró ALBA té actualment 8 línies de llum en funcionament: 8 línies vol dir 8 maneres potencials de produir llum sincrotró i 8 maneres de fer-la servir als 8 laboratoris diferents situats al voltant de l’accelerador d’electrons amb l’objectiu de determinar l’estructura íntima dels materials en funció de les característiques d’aquests i de la informació buscada.

Una d’aquestes 8 línies de llum es diu NCD, de Non Cristalline Diffraction. Com el nom ho indica, es tracta d’una línia que permet, gràcies als rajos X, obtenir informacions estructurals de materials que no tenen una organització cristal·lina (és a dir, una organització perfectament ordenada dels àtoms que els conformen), com poden ser les proteïnes o els polímers, per exemple.

De fet, la línia de llum NCD es diu ara NCD-SWEET i és la novetat anunciada aquesta setmana per ALBA: més enllà del canvi de nom, ALBA ha realitzat una important renovació d’aquesta línia dedicada a la dispersió de raigs X a angles baixos i alts (SAXS, WAXS) i ofereix ara als usuaris més possibilitats experimentals i dades de més qualitat.

Les millores inclouen un nou monocromador, un nou detector de fotons, una nova taula de mostres i una òptica del condicionament del feix de llum amb microfocus i opcions de GISAXS (dispersió a baix angle amb incidència rasant): aquesta nova tècnica s'obrirà ja als usuaris acadèmics en la convocatòria vinent per poder realitzar experiments a ALBA.
 
06/03/2018
Començaran aviat les obres de remediació de Can Planas
El Parc de l’Alba —la zona empresarial del qual s'anomena Barcelona Synchrotron Park— gestiona un conjunt de zones verdes (la meitat de la superfície total del parc) amb un emblemàtic corredor biològic i, al mateix temps, una futura àrea residencial. En aquesta última, estan a punt de començar les obres de remediació d’un antic abocador, el de Can Planas.

L’abocador de Can Planas és un conjunt de cubetes d’una antiga argilera reblerta, entre les dècades dels 70 i els 90, per residus de diversa tipologia. Ocupa un total de 18 hectàrees i un volum de 2,45 milions de m3. L’any 1995, va ser clausurat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que, des d’aleshores, s’encarrega de la fase de postclausura. El document disponible aquí explica tot el seguit d’actuacions dutes a terme per fer d’aquest espai malmès, un nou i gran espai verd saludable.

En base a les actuacions proposades pels dictàmens hidrogeològic i de gasos i l’anàlisi quantitativa de riscos, l’AMB està a punt d’iniciar les obres de construcció d’una barrera hidràulica que ha de minimitzar l’entrada d’aigua subterrània a l’abocador, reduint així la sortida de lixiviats aigües avall i pel dren de Can Planas.

Tots els detalls d’aquesta operació de 411.000 € + IVA, la durada prevista de la qual és de 8 mesos, estan descrits aquí amb les seves fases, el pla d’obres corresponent i els protocols de seguiment. Com avançament podem esmentar que la barrera hidràulica consistirà en la construcció de 5 pous distribuïts al llarg d’uns 350 m entre el castell de Sant Marçal i el dipòsit de residus. Cada pou tindrà una bomba monitoritzada que permetrà mantenir controlat el nivell freàtic per tal de minimitzar l’entrada d’aigua neta a l’abocador.
 
01/03/2018
El sincrotró ALBA sap tant d’humanitats com de ciències!
De les notícies que ens arriben regularment del sincrotró ALBA, en destacarem dues publicades últimament que il·lustren perfectament l’ampli ventall d’aplicacions que ofereix ALBA, gràcies a les mil i una maneres de produir i fer servir la llum que surt de l’accelerador d’electrons: concretament, evocarem resultats obtinguts en ciències de la vida i... en història.
 
Alzheimer:
Investigadors del Sincrotró ALBA i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han analitzat amb llum de sincrotró com són, on es localitzen i l'efecte que tenen diferents agregats de l'Alzheimer en neurones in vitro. Els resultats, publicats recentment a la revista Analytical Chemistry, obren via a conèixer millor com es desenvolupa aquesta malaltia que afecta a més de 30 milions de persones al món.
 
Regne Elamita:
Un grup de recerca de la Universitat d’Isfahan, a l’Iran, ha analitzat al Sincrotró ALBA uns antics vidres iranians de fa més de 4.000 anys. Aquestes peces de vidre decoratives van ser trobades al ziggurat de Chogha-Zanbil, un temple piramidal declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Amb aquesta informació es podrà conèixer millor el procés de fabricació del vidre i reconstruir els coneixements tecnològics d’aquesta antiga civilització.
 
23/02/2018
Catalunya, millor regió del sud d’Europa per a les inversions estrangeres
El Financial Times posiciona Catalunya com a millor regió de futur 2018-2019 del sud d’Europa al seu últim informe sobre les ubicacions europees més atractives per a futures inversions estrangeres (Foreign Direct Investments, FDI), repetint així el mateix rànquing que fa 2 anys. Barcelona, per la seva banda, arriba 2a com a millor ciutat del sud del continent, darrera d’Istambul.

En el rànquing s'analitzen més de 450 regions i ciutats d'Europa i s'ordenen segons el seu potencial econòmic, capital humà, estil de vida, rendiment, connectivitat i clima de negocis. Tenint en compte aquests indicadors, el rànquing determina que les cinc millors regions del sud d’Europa 2018-2019 pel que fa a la captació d’inversió estrangera són, després de Catalunya, Madrid, Llombardia (Itàlia), Istanbul (Turquia) i Lisboa (Portugal).

En aquest document, titulat “fDi European Cities and Region of the future 2018/19” i publicat a la revista fDi Magazine (febrer-març 2018) del Financial Times, s’analitza també més concretament l’estratègia en matèria d’atracció de FDI: Catalunya, en la categoria de grans regions, i Barcelona, en la de grans ciutats, es classifiquen primeres d’Europa.
15/02/2018
L’ICMAB atrapa la llum solar amb nanomaterials superabsorbents
En el camp de les energies renovables, augmentar el rendiment de la producció d’electrons “fotovoltaics” és un repte important que passa per la concepció de materials capaços d’absorbir l’espectre més ampli possible de la radiació solar.
 
En aquesta línia, ens arriba una molt bona notícia des de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB), soci del Barcelona Synchrotron Park: un grup d’investigadors d’aquest centre, liderat pel Dr. Agustín Mihi, ha creat materials que absorbeixen molt bé una àmplia banda de l’espectre solar, concretament entre 400 i 1.500 nm de longitud d’ona (llum visible i llum infraroja).
 
L’estratègia posada a punt, de baix cost i totalment escalable, es basa en la combinació d’una deposició d’un material semiconductor sobre un substrat ultraprim de metall de menys de 100 nm de gruix i la nanoestructuració posterior del semiconductor deposat per conferir-li propietats fotòniques. El resultat és un material superabsorbent que té múltiples aplicacions, especialment en el camp de l’energia fotovoltaica i la fotodetecció.
 
A més a més, els investigadors proporcionen a l’estudi publicat recentment a Advanced Materials, les pautes de disseny per poder sintetitzar altres tipus de materials seguint la mateixa estratègia, més enllà de l’or com a metall i el germani com a semiconductor utilitzats en aquest estudi.
 
 
08/02/2018
Les beques de l’ERC i el sistema català de recerca: una història d’èxit
A partir del 2000, Catalunya ha desenvolupat un sistema propi de recerca basat principalment en una agència d’atracció de talents (ICREA) i una xarxa de 40 centres de recerca (CERCA).
 
El campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), soci estratègic i adjacent al Barcelona Synchrotron Park, compta per exemple amb 5 d’aquests centres: l’ICN2 (Institut de Nanociència i Nanotecnologia), l’IFAE (Institut de Física d’Altes Energies), el CRAG (Centre de Recerca en Agrigenòmica), el CVC (Centre de Visió per Computador) i l’ICP (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont).
 
Un paràmetre, entre d’altres, per mesurar la qualitat d’un sistema de recerca europeu és el nombre d’investigadors d’aquest sistema ajudats pel prestigiós Consell Europeu de Recerca (ERC, European Research Council) de la Unió Europea que, des de fa 10 anys ara, lliura diferents tipus de beques molt selectives.
 
Amb motiu d’aquests 10 anys, l’agència AGAUR ha publicat l’informe Fact Sheet ERC – Catalunya que recopila les dades de totes les convocatòries de l’ERC obertes fins ara: 10 convocatòries ERC Starting Grants, 5 ERC Consolidator Grants, 9 ERC Advanced Grants, 7 ERC Proof of Concept i 2 ERC Synergy Grants.
 
A les convocatòries resoltes en el període 2007-2017, Catalunya ha rebut 269 ajuts de l’Espai Europeu de Recerca (ERA, European Research Area) que agrupa els 28 Estats membres de la Unió Europea més 12 Estats associats), xifra que representa un 52 % de les beques lliurades a Espanya. D’aquesta manera, amb 36 beques ERC per milió d’habitants, Catalunya se situa darrera de Suïssa (72), Israel (61) i els Països Baixos (46) i al davant de Dinamarca (31), Regne Unit (28), Alemanya (16) o França (16).
 
1 2 3 4 5 6