Tancar

Notícies

15/10/2020
El Parc de l’Alba en un projecte de l’OMS
El Parc de l’Alba, la zona empresarial del qual anomenem Barcelona Synchrotron Park, participa en un projecte del Programa d’Avaluació d’Impacte en Salut i Medi Ambient del centre europeu de Medi Ambient i Salut de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que té com a objectiu analitzar el redesenvolupament d’emplaçaments contaminats.

El projecte enfoca el repte des de tres vessants:
  • Recull de casos pràctics i lliçons apreses. 
  • Revisió d’evidències dels efectes en medi ambient, salut i equitat en la conversió i remediació d’espais contaminats.
  • Anàlisi dels processos d’avaluació d’impacte (AAE, AIA, AIS, HHRA, HBM*) amb relació a la remediació i posterior reutilització d’espais contaminats.

L’objectiu del projecte és desenvolupar eines per tal que les administracions europees locals i regionals, que són qui suporten directament el repte i la problemàtica, gestionin aquests projectes de redesenvolupament de forma efectiva y segura, protegint la salut i el medi ambient.

En aquest projecte de l’OMS, el Parc de l’Alba aporta la seva experiència amb la restauració d’Àrids Catalunya, una antiga argilera de 4 ha que es troba dins el perímetre del Parc. Explotada fins als anys setanta i omplerta amb diferents tipus de residus, bàsicament restes de construcció, inclòs amiant, aquesta argilera transformada en abocador no controlat representava un problema per al medi ambient i la salut.
 
El 2010, l’argilera va ser restaurada i seguidament reurbanitzada. Actualment, el recinte està totalment restaurat i reforestat amb un mirador i nous camins senyalitzats per a un ús públic i, des del 2012, forma part oficialment del corredor verd del Parc de l’Alba.
 
En aquesta interessant experiència, el Parc de l’Alba ha empatitzat totalment amb els altres casos d’estudi analitzats d’arreu d’Europa, compartint els punts febles i els punts forts, i satisfet de poder contribuir a reforçar les eines perquè la reutilització d’espais contaminats es faci en condicions de seguretat i salut per a les persones i el medi ambient.
 
(AAE, Avaluació Ambiental Estratègica; AIA, Avaluació d’Impacte Ambiental; AIS, Avaluació d’Impacte en Salut; HHRA, Human Health Risk Assessment; HBM, Health Biomonitoring)
 
02/10/2020
Entra en funcionament la barrera hidràulica de Can Planas
El Parc de l’Alba —la zona empresarial del qual s'anomena Barcelona Synchrotron Park— preveu  una xarxa de zones verdes (la meitat de la superfície total del Parc) amb un emblemàtic corredor biològic i també una futura àrea residencial.

Un antic abocador, anomenat Can Planas, ubicat a les zones verdes del Parc, està en fase de remediació amb una primera actuació, una barrera hidràulica que ha entrat en funcionament el 23 de setembre passat.

L’abocador de Can Planas és un conjunt de cubetes d’una antiga argilera reblerta, entre les dècades dels 70 i els 90, per residus de diversa tipologia. Ocupa un total de 18 hectàrees i un volum de 2,45 milions de m3. L’any 1995, va ser clausurat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que, des d’aleshores, s’encarrega de la fase de postclausura. El document disponible aquí explica tot el seguit d’actuacions dutes a terme per fer d’aquest espai malmès, un nou i gran espai verd saludable.

Sobre la base de les actuacions proposades pels dictàmens hidrogeològic i de gasos i l’anàlisi quantitativa de riscos, l’AMB ha executat l’obra de la barrera hidràulica que ha de minimitzar l’entrada d’aigua neta subterrània a l’abocador, reduint així la sortida de lixiviats aigües avall i pel dren de Can Planas (vegeu l’esquema que il·lustra la notícia).

La proposta de funcionament de la barrera hidràulica va ser consensuada i validada per l’ACA (Agència Catalana del Agua) en una resolució disponible aquí de data 9/07/20. Aquesta resolució requereix la creació d’un grup de treball amb capacitat de decisió que supervisarà el seu bon funcionament. En formen part d’aquest grup de treball tècnics de l’AMB, l’ACA, l’ARC (Agència de Residus de Catalunya), l’Ajuntament de Cerdanyola i el propi Consorci que gestiona el Parc.

La posada en funcionament de la barrera hidràulica s’ha realitzat seguint el protocol establert i validat per l’ACA que incorpora també un protocol d’arrencada i aturada del bombament en funció dels valors mesurats dels nivells freàtics, la conductivitat elèctrica i el control analític complet de l’aigua subterrània.

Aquesta actuació és el primer pas per a la millora de l’entorn de l’abocador de Can Planas, que seguirà amb la instal·lació d’una capa de segellat superficial, entre d'altres actuacions de millora, i la posterior i definitiva implementació del Parc de la Plana del Castell. El reciclatge de sòls desenvolupant noves zones verdes en condicions de seguretat i salut per als ciutadans i el medi ambient juga un paper central en la governança sostenible del sòl com a recurs natural estratègic i es troba dintre dels objectius del 7è Programa d'Acció del Medi Ambient de la Unió Europea.
 
30/09/2020
SENER, l’enginyeria capdavantera del transport urbà a Mèxic
El grup d’enginyeria i tecnologia SENER, amb seu catalana al Barcelona Synchrotron Park, ​​des del 2006 desenvolupa a Mèxic projectes d’enginyeria i tecnologia dins les àrees de les Infraestructures, amb nombrosos contractes en sistemes de transport urbà i ferroviari, així com diversos treballs en sistemes de transport intel·ligent a carreteres de tot el país i, alhora, amb una remarcable cartera de projectes en el sector de l’energia.

El present mes de setembre ha estat inaugurada en aquest país la nova línia 3 del metro de Guadalajara (nota de premsa) considerada entre les més modernes del món, un projecte desenvolupat íntegrament per SENER, des de l’estudi de prefactibilitat fins al disseny detallat de la línia i la gerència (Project Management) durant la fase de construcció.

D’altra banda, aquest mateix mes, el grup SENER ha subscrit un contracte, guanyat mitjançant licitació pública nacional, per realitzar els estudis tècnics del tren suburbà de Monterrey (nota de premsa) que combinarà transport de passatgers i de càrrega. SENER durà a terme treballs tant de camp (aixecament geomètric i topogràfic, estudis hidrològic, geològic, geotècnic, de factibilitat ambiental...), com l’avantprojecte (descripció general i enginyeria ferroviària en modalitat mixta).

Ambdós projectes, juntament amb d’altres duts a terme anteriorment per SENER, com és ara el tren de passatgers Toluca-Ciutat de Mèxic o el tren Maia, referma la posició d’aquest grup com a enginyeria capdavantera del transport urbà a Mèxic.
 
16/09/2020
Del biogàs al biometà i del biometà a la xarxa de gas: comencen les obres!
El Parc de l’Alba, la zona empresarial del qual anomenem Barcelona Synchrotron Park, gestiona al mateix temps un espai dedicat a una futura àrea residencial i un conjunt de zones verdes (la meitat de la superfície total del Parc) amb un emblemàtic corredor biològic d’1 km d’amplada.

En aquest espai verd, entre el 2007 i el 2011, es va utilitzar una antiga argilera, anomenada Elena, com a dipòsit controlat de bales de residus procedents del rebuig de l’Ecoparc de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Des de la clausura del dipòsit, s’extreu el biogàs produït, resultat de la descomposició de la matèria orgànica present als residus, mitjançant un sistema de captació i es crema en unes torxes, evitant la seva emissió a l’atmosfera.

Per aprofitar el metà, present en aquest biogàs en una concentració significativa de prop del 60 %, l’empresa energètica Naturgy va dissenyar un projecte pioner a Espanya: la instal·lació d’una planta pilot anomenada d’upgrading per filtrar el biogàs i recollir-ne el metà, i d’una planta d’injecció que eleva la pressió d’aquest últim, que anomenem biometà, i l’injecta a la xarxa de distribució de gas natural present al Parc. La planta d’upgrading utilitzarà tecnologies de separació per membranes, un sistema que consisteix en la separació física del CO2 i el CH4 (metà) en funció de la mida de les seves respectives molècules.

Després d’haver obtingut tots els permisos de les administracions i enllestit l’etapa de licitació, Naturgy acaba d’iniciar la construcció de les dues plantes esmentades que es preveu que comencin a funcionar a principis de l’any vinent.
 
23/07/2020
Les start-ups catalanes saben captar finançament
El 14 de juliol passat, CaixaBank i IESE Business School van presentar el primer estudi sobre l'ecosistema emprenedor a Espanya i Portugal.
 
Segons l'estudi que ha analitzat 993 start-ups representatives de la Península Ibèrica (un 25 % del teixit segons l'informe), de les 272 que van assolir la seva última ronda de finançament entre 2018 i 2019, 71 start-ups catalanes van aconseguir 25,4 milions dels 77 milions d'euros totals recaptats. Segueixen Madrid (17,2 milions, 58 start-ups) i la Comunitat Valenciana (9,8 milions, 20 start-ups). Addicionant totes les vies de finançament, l'informe estima que en els últims dos anys, les start-ups van captar més de 700 milions, 500 d’aquests en capital, 4 vegades més que en l'edició anterior.
 
El sector amb més representació és el d'Impacte ambiental (24 %), seguit dels sectors Salut (14 %), PropTech (tecnologia / sector immobiliari) (11 %) i Mobilitat (9 %). Pel que fa a les tecnologies més destacades en què basen els seus productes/serveis, el 51 % es defineixen com Software & Plataformes, el 36 % es basen en l'Anàlisi de Dades, el 24 % en la Intel·ligència Artificial i el 20 % en l'Internet de les Coses (IoT).
 
La responsable de l'estudi de l'IESE, Maria Júlia Prats, estima que, per seguir ben capitalitzades, a aquestes empreses els caldrà 700 milions d'euros més per als propers 2-5 anys, sense comptar amb el factor coronavirus que podria implicar el doble.
 
06/07/2020
El Barcelona Synchrotron Park s’uneix al projecte WEDISTRICT de la UE
Gràcies a la seva experiència en xarxes urbanes de fred i calor, el Barcelona Synchrotron Park va participar en el projecte THERMOS de la Unió Europea (2016-2020) dedicat a desenvolupar una eina lliure de codi obert per planificar, de manera ràpida i econòmica, els sistemes d’energia tèrmica a les zones urbanes.

El mes passat, el nostre parc es va incorporar oficialment al nou projecte WEDISTRICT de la UE mitjançant un acord de cooperació amb el consorci del projecte (22 socis, 9 països) que té com a objectiu demostrar l’existència de solucions energètiques innovadores 100% renovables per alimentar les xarxes urbanes de fred i calor.

La contribució del parc serà com a demo follower a fi de realitzar un cas de demostració virtual. Entre les diferents tecnologies que s’estudiaran hi ha la recuperació de la calor residual generada als centres de dades (com els que operen al nostre parc) per l’ús de les piles de combustible que els alimenten.

Amb un finançament de la UE de 15 milions d'euros, el programa WEDISTRICT es va iniciar a finals d'octubre passat i finalitzarà el març del 2023 amb 10 tecnologies desenvolupades i provades en 4 llocs diferents, un a Luleå (Suècia) per provar la integració de l’excés de calor generada als CPD a la xarxa urbana de calor existent.

Persona de contacte al Barcelona Synchrotron Park: Carlos Dapena
 
1 2 3 4 5 6